Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

΄΄ Κρεμασμένα πιόνια ΄΄

του Κώστα Μουτούση
(Ελπίζω να μου επυτρέπει ο κ. Μουτούσης να έχω εδώ το ενδιαφέρον έργω του. ΑΜΤ)

Απο τη συνάντηση ΕΛΛΑΔΑ - ΙΝΔΙΑ,
Σκακιστική Ολυμπιάδα , Μανίλα 1992

Μουτούσης [2405] - Πρασάντ [2415]

1.γ4 ε5 2.Ιγ3 Ιγ6 3.η3 η6 5.Αη2 Αη7 5.Πβ1 ζ5 { 5...α5 }
6.β4 α6 7.ε3 Ιζ6 8.Ιηε2 Ο-Ο 9.δ3 Ιε7 10.Ββ3 Ρθ8 11.Ο-Ο δ6
12.α4


{ Ο λευκός υπερέχει στην πτέρυγα της βασίλισσας κι έτσι ο μαύρος αναζητά φυσιολογικά τις τύχες του στην πτέρυγα του βασιλιά. }

12...η5 13.ζ4


Διάγραμμα μετά το 13.ζ4

{ Κίνηση κλειδί για τη ροή και εξέλιξη της παρτίδας σε παρόμοιες θέσεις στην αγγλική. Όχι μόνο μπλοκάρει τυπικά τις επιθετικές προωθήσεις του μαύρου, αλλά προετοιμάζει ταυτόχρονα και ευνοικές για τα λευκά πιονοδομές. }

13...ηxζ4 14.εxζ4 Ιη6 15.Αδ2 Πβ8 16.β5 α5 17.Ιδ5 {17.β6!?} 17...β6 18.Πβε1 Αε6 19.Βγ2 Πγ8 20.Ρθ1 Βδ7 21.Ιεγ3 Βζ7 22.Αγ1

{ Η θέση αρχίζει να παίρνει σχήμα και μορφή. Τα λευκά κομμάτια βρίσκουν σιγά σιγά τις ιδανικές τους θέσεις. }

22...Πζε8 23. Αβ2 Αδ7 24.ζxε5 δxε5 25.Αθ3

{ Περνάμε τώρα στην δεύτερη φάση του σχεδίου : πίεση στα κρεμασμένα πιόνια ! }

25...Ιxδ5 26.γxδ5 Ιε7 27.Αη2 Βη6?! {27...Πγδ8 += }Διάγραμμα μετά το 27...Βη6

28. Ιβ1!

{ Περνάμε τώρα στην τρίτη φάση του σχεδίου : τοποθέτηση όλων των κομματιών στις καλύτερες θέσεις και μέγιστη πίεση στα κρεμασμένα. }

28...Ιη8 29.Ιδ2 Ιθ6 30.Ιγ4 Ιζ7 31.Βζ2 Πβ8 32.Αθ3

{ Υποδειγματική στρατηγική : 3 δυνάμεις πιέζουν το ένα κρεμασμένο και 3 το άλλο ! Με μαθηματική ακρίβεια το ένα απο τα δύο θα πέσει. }

32...Ιθ6 33.Αxε5 Πxε5

{Κίνηση απελπισίας - η θέση όμως είναι ούτως ή άλλως χαμένη}

34.Ιxε5 Βδ6 35.Ιxδ7 Βxδ7 36.Βζ3 Βxδ7 37.Axζ5 Ιxζ5 38. Βxζ5 Βδ6 39.Πε6 Ββ4 40.Βε4 1-0